Katalogové číslo: 211214 Kategorie: ,

Svatý Petr – soška 20 cm

599,00  vč. DPH

Petr, původním jménem Šimon, byl rybářem a měl bratra Ondřeje, který se rovněž stal apoštolem. Byl ženatý, jeho tchýni Ježíš později uzdravil.  Traduje se o něm, že byl impulsivní, horlivý a úslužný. Po zázračném lovu ryb, který podnikli na Ježíšův pokyn, Šimon i jeho druhové přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli na Ježíšovu výzvu za ním. Jméno Petr dostal od Ježíše: “A já ti říkám: Ty jsi Petr, Skála a na té skále zbuduji svou církev… Petr se ujal úřadu prostě a autoritativně. Působil v Antiochii, Korinutu a Římě. Z Herodova nařízení byl Petr zavřen do vězení a hlídán čtyřmi strážemi po čtyřech vojácích, ale noc předtím, kdy jej chtěl Herodes předvést, poslal Bůh anděla, který ho zázračně vyvedl z vězení. Petr byl za krutého pronásledování křesťanů, které začal císař Nero po požáru Říma, ukřižován, a to hlavou dolů, protože se nepokládal za hodného zemřít jako jeho Mistr a Pán.

 

Patron: papežů, církve, řezníků, sklářů, truhlářů, hodinářů, zámečníků, kovářů, slévačů olova, hrnčířů, zedníků, cihlářů, mostařů, kameníků, síťařů, soukeníků, valchařů, rybářů, obchodníků s rybami, lodníků, trosečníků, kajícníků, penitentů, panen; dále se k němu můžeme obrátit s prosbou o pomoc při horečce, vzteklině, posedlosti a bolestem nohou

 

Skladem

Popis

Soška z polyresinu, výška 20 cm.