Upřímnou soustrast

12,00  vč. DPH

Kondolence, která není jen plná smutku, ale odkazuje také na nadějí, která pochází jedině od Boha.

Není skladem

Katalogové číslo: 281402 Kategorie: Štítek:

Popis

Skládaná karta (formát A6) obsahuje tento text:

Těžko se hledají slova útěchy pro duši, která je plná bolesti a zármutku. Nikdo se nemůže plně vžít do nitra toho, kdo truchlí nad ztrátou blízkého člověka. V této těžké chvíli může být nablízku jen sám Bůh. On jediný může upokojit zarmoucené srdce. Můžeme se na něj obrátit s důvěrou, protože nás ve svém Slovu ujišťuje: „Hospodin je blízko ztrápeným srdcím, sklíčené v duchu zachraňuje.“ (Bible, Žalm 34,19) 

Bůh je nejen Těšitelem, ale i Spasitelem, Dárcem věčného života. Vše pro nás již dávno připravil ve svém Synu, Ježíši Kristu, který se zjevil v lidské podobě a žil na této Zemi. Přišel, aby nás smířil s Bohem a vykoupil z moci hříchu a věčného zahynutí. Ti, kteří vděčně přijmou jeho oběť na kříži a vloží svůj život do jeho rukou, přijmou naději, která přesahuje tento svět. Naději věčného života s Bohem… 
„Neboť tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Bible, Janovo evangelium 3,16)

 

Další informace

Hmotnost 5 g