Katalogové číslo: 281402 Kategorie: Štítek:

Upřímnou soustrast

12,00  vč. DPH

Kondolence, která není jen plná smutku, ale odkazuje také na nadějí, která pochází jedině od Boha.

Není skladem

Popis

Skládaná karta (formát A6) obsahuje tento text:

Těžko se hledají slova útěchy pro duši, která je plná bolesti a zármutku. Nikdo se nemůže plně vžít do nitra toho, kdo truchlí nad ztrátou blízkého člověka. V této těžké chvíli může být nablízku jen sám Bůh. On jediný může upokojit zarmoucené srdce. Můžeme se na něj obrátit s důvěrou, protože nás ve svém Slovu ujišťuje: „Hospodin je blízko ztrápeným srdcím, sklíčené v duchu zachraňuje.“ (Bible, Žalm 34,19) 

Bůh je nejen Těšitelem, ale i Spasitelem, Dárcem věčného života. Vše pro nás již dávno připravil ve svém Synu, Ježíši Kristu, který se zjevil v lidské podobě a žil na této Zemi. Přišel, aby nás smířil s Bohem a vykoupil z moci hříchu a věčného zahynutí. Ti, kteří vděčně přijmou jeho oběť na kříži a vloží svůj život do jeho rukou, přijmou naději, která přesahuje tento svět. Naději věčného života s Bohem… 
„Neboť tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Bible, Janovo evangelium 3,16)

 

Další informace

Hmotnost 5 g