Filtrovat
  • Tančící skály
   Přidat do košíku
   • , , , , ,
   • Tančící skály

   • 269,00  vč. DPH
   • Kniha vznikla na základě přednášek z náboženství na Biskupském gymnáziu v Brně v letech 1998–2001 a je určena především středoškolským studentům. Fascinující dějiny naší existence od velkého třesku po vznik samostatně uvažujících bytostí tvoří bohatý zdroj inspirace pro teologii. Jsme bytosti obdarované nesmrtelnou duší a zároveň jsme bytosti utvořené z hmoty 15 miliard let vzdáleného velkého třesku. Prostým vývojem událostí…
  • Vězení s klíčem uvnitř
   Přidat do košíku
   • , , , , ,
   • Vězení s klíčem uvnitř

   • 219,00  vč. DPH
   • Existuje dvojí typ duchovní nesvobody, s níž měl i má osobní zkušenost každý obyvatel planety Země. Jedná se o vězení neodpuštění a vězení samospravedlnosti. Jsou to dvě zcela opačné situace. V prvním případě člověku někdo ublížil, a on nedokáže či nechce odpustit; v druhém případě se on sám provinil, a nedokáže poprosit o odpuštění. Kniha objasňuje příčiny takového stavu, těžkosti…
  • Modlitba pro začátečníky i mírně pokročilé
   Přidat do košíku
   • , , ,
   • Modlitba pro začátečníky i mírně pokročilé

   • 229,00  vč. DPH
   • Jak se „správně“ modlit? Je nejlepší růženec? Adorace Nejsvětější svátosti? Nebo snad četba Písma? A co modlitba vlastními slovy? Podle jezuity Jamese Martina je správný způsob ten, který nám vyhovuje nejlépe v daném čase a na daném místě. Bůh nám totiž vychází vstříc právě tam, kde se nacházíme. Držíte-li v ruce tuto knížku, znamená to, že jste setkání s Bohem…
  • Rady zkušeného ďábla
   Přidat do košíku
   • , , , ,
   • Rady zkušeného ďábla

   • 199,00  vč. DPH
   • Lewis C.S. - Rady zkušeného ďábla Ve vztahu k ďáblům se lidé mohou dopustit dvou stejně závažných chyb. První z nich by bylo nevěřit v jejich existenci. Druhou chybou je v ně věřit a současně mít o ně přílišný a nezdravý zájem. Ďáblové sami mají z obou těchto chyb stejně velkou radost a vítají mezi sebou stejně nadšeně materialistu i…
  • Po provaze ke Kristu
   Přidat do košíku
   • , , , ,
   • Po provaze ke Kristu

   • 199,00  vč. DPH
   • „Křesťanská víra je vírou velkých paradoxů! Chceme-li postupovat duchovně vzhůru, musíme sestupovat dolů, ke kořenům zdravé, tradiční a čisté spirituality. Chceme-li Božím slovem ovlivnit okolí, musíme jím ovlivnit nejprve sami sebe. Chceme-li jít ve vztahu k Bohu dopředu, musíme se vrátit zpět k jeho evangeliu. Chceme-li budovat nadpřirozené, musíme začít u přirozeného.“ Za úspěchem knížek Maxe Kašparů stojí hluboká lidskost…
  • Modlitby za umírající a zemřelé
   Přidat do košíku
   • , , ,
   • Modlitby za umírající a zemřelé

   • 129,00  vč. DPH
   • Umírání a smrt našich blízkých patří k zlomovým okamžikům našich životů. Jak v tu chvíli překonat bezradné mlčení? Kde najít vhodná slova? Knížka modliteb za umírající a zemřelé, vybraných Vojtěchem Kodetem, může pomoci těm, kdo umírají, i těm, kdo je doprovázejí, přijmout přirozenou úzkost ze smrti – s nadějí na život v nebi. Ten, který vstal z mrtvých, totiž svou smrtí přemohl i naši smrt. Smrt nemá poslední slovo. Právě ty, které…
  • Barvy lásky – dárková knížka pro novomanžele
   Přidat do košíku
   • ,
   • Barvy lásky – dárková knížka pro novomanžele

   • 225,00  vč. DPH
   • Autor se obrací na manželské páry a na ty, kteří se na manželství připravují, a představuje jim, jak se jejich vzájemná láska může neustále prohlubovat a růst, když ji budou prožívat podle vzoru Nejsvětější Trojice. Nápaditými fotografiemi ilustrovaná knížka v pevné vazbě může být vhodným dárkem ke svatbě i k výročí svatby. Váz., celobarevné, 96 str. 
  • Láska v manželství
   Přidat do košíku
   • , , ,
   • Láska v manželství

   • 119,00  vč. DPH
   • Čtvrtá kapitola exhortace Amoris laetitia je skutečnou perlou dokumentu papeže Františka, a jelikož si zaslouží pozornost co nejširšího okruhu čtenářů, vydáváme ji samostatně. Papež v ní interpretuje Velepíseň lásky z prvního listu Korinťanům (1 Kor 13,4–7). Pavlova slova vztahuje velice prakticky na život v manželství. Upozorňuje na řadu pastí a obtíží, které manželům na cestě životem hrozí. Hlavně však poukazuje na krásu manželství a…
  • Vyprodáno
   S mobilem do Božího království?
   Čtěte více
   • , , ,
   • S mobilem do Božího království?

   • 219,00  vč. DPH
   • 25 úvah o tom, proč je internet dobrý sluha i zlý pán. Na internetu hledáme čerstvé zprávy. Nakupujeme, platíme a připojujeme se k různým institucím. Posloucháme internetové rádio, podcasty a hrajeme hry. Je to pro nás dnes nepostradatelný pracovní nástroj, který pomáhá našemu vzájemnému propojení i ke vzdělávání. Mobil nás provází doslova na každém kroku. Vytváří zcela nový životní prostor,…
  • Vyprodáno
   Cikánský evangelia
   Čtěte více
   • , , , ,
   • Cikánský evangelia

   • 298,00  vč. DPH
   • Co dovede Bůh se „vzpurným materiálem jménem člověk“? Ukazují to Cikánský evangelia, otevřená výpověď o cestě ke Kristu z prostředí plného drog, sexu a okultních praktik. Viktor a František, kteří vyrůstali v romské komunitě, se v rozhovoru s knězem Štěpánem Smolenem zamýšlejí nad svým dřívějším životem. Patřily do něho chudoba rodiny na okraji společnosti, pletky se zákonem i davy žen…
  • Vyprodáno
   Když Boží cesty nedávají smysl
   Čtěte více
   • , , , ,
   • Když Boží cesty nedávají smysl

   • 249,00  vč. DPH
   • V této silné knize zkoumá Larry Crabb tajemné Boží cesty v našich životech. Období, kdy prožíváme těžkosti a selhání, vidí jako příležitost a vyzývá nás, abychom se jí chopili a využili ji k našemu osobnímu růstu a zrání. Jsme pozváni k bližšímu zkoumání Božího jednání v našem životě právě ve chvílích, kdy Jeho blízkost vnímáme nejméně. Larry Crabb nás prostřednictvím…
  • Vyprodáno
   Neobyčejný román o Ježíšovi
   Čtěte více
   • , , , , ,
   • Neobyčejný román o Ježíšovi

   • 199,00  vč. DPH
   • Kdo byl a jaké vztahy navazoval s lidmi Ježíš – člověk a zároveň Bůh vtělený do lidských dějin? V knížce Jeana Merciera nám před očima ožívá biblický svět, v němž si lidé kladou úplně stejné otázky jako my dnes. Ježíš se živě zajímal o muže a ženy, které potkával na svých cestách – u studny, u bran malého městečka či…
  • Vyprodáno
   Deset návyků pro šťastné matky
   Čtěte více
   • , , ,
   • Deset návyků pro šťastné matky

   • 295,00  vč. DPH
   • aneb Jak znovu objevit radost, smysl života a duševní rovnováhu. Kniha pro všechny maminky hledající štěstí a rovnováhu ve svém životě. Od maminek se očekává, že budou dělat vše: vychovávat vynikající děti, vypadat skvěle, vydělat si slušný plat, dělat dobrovolně všechno, udržovat dokonalou domácnost, být perfektní ženou. Na osamělé matky je často kladeno ještě více požadavků - a méně podpory.…
  • Vyprodáno
   Neumělcům života
   Čtěte více
   • , , , ,
   • Neumělcům života

   • 199,00  vč. DPH
   • Principem hry je, že všemu, co vytvoří, dá Bůh do vínku kus stvořitelských možností. Tvůrce tvoří tvůrce. V první části knihy je zvýrazněna radost člověka z bytí, radost z Boha, radost z tvorby, radost z rozhodnutí, radost z toho, že všichni jsme pozváni k umění a že zadáním člověka je být obrazem Božím. Ve druhé části důsledky, kam až může…
  • Vyprodáno
   Šťavnatá chuť všednosti
   Čtěte více
   • , , ,
   • Šťavnatá chuť všednosti

   • 189,00  vč. DPH
   • Umíte si vychutnat posvátné chvíle všednodenního života? Zakoušet Boží doteky ve své duši - uprostřed našich každodenních vítězství a proher - je vzácné. A ještě vzácnější je takové chvíle popsat a vzít si z nich to podstatné. Damaris Zehnerová má dobré postřehy o Bohu, mezilidských vztazích a zápasech v srdci člověka. Má ráda všechno, protože všechno patří k životu. Život…
  • Vyprodáno
   Myšlenky svatého Šarbela
   Čtěte více
   • , , , , ,
   • Myšlenky svatého Šarbela

   • 139,00  vč. DPH
   • Šarbel Machlúf (1828–1898) je jeden z nejznámějších světců Středního východu z nedávné doby. Žil jako poustevník v Libanonu, ale díky pověsti Božího muže jej vyhledávali křesťané i muslimové z celého Blízkého východu. Po jeho smrti začaly proudit tisíce poutníků k jeho hrobu, na jeho přímluvu se děje mnoho zázraků i uzdravení. Knížečka obsahuje stručný životopis otce Šarbela a úryvky z jeho promluv. Z textů…
  • Vyprodáno
   Hory a údolí života
   Čtěte více
   • , , , , ,
   • Hory a údolí života

   • 197,00  vč. DPH
   • „Čím jsem starší, tím více chápu putování jako obraz své životní cesty. Každý její úsek má jinou tvářnost.  Putování po horách mě velmi fascinuje. Pokaždé si tu znovu otestuji vlastní meze. Ještě pořád si na něco troufnu. Udržuji se tím v kondici. A už staří řečtí filosofové rozvíjeli své nejdůležitější myšlenky při chůzi, proto je putování věčnou inspirací. Často při…
  • Vyprodáno
   Hledám tvou tvář
   Čtěte více
   • , ,
   • Hledám tvou tvář

   • 107,00  vč. DPH
   • Kratičká zamyšlení nad biblickými texty jsou rozdělena do čtyř částí: Hledání, Žízeň, Duchovní hlad, Povolání jako žízeň Boží. Jejich nosným tématem je vztah mezi Bohem, milujícím a hledajícím, a člověkem, který se může rozhodnout, že se nechá Bohem milovat, že se jím nechá hledat a nalézat. Tak Bohu umožní, aby v něm odkryl žízeň po něm, a bude hledat jeho…
  • Vyprodáno
   Vytržení – tajemství Bible, které zatřese nebem i zemí
   Čtěte více
   • , ,
   • Vytržení – tajemství Bible, které zatřese nebem i zemí

   • 355,00  vč. DPH
   • Ptáte se, co je vytržení? Je to událost, při které všechny oddané křesťany vezme Ježíš do nebeských příbytků. Přesně tak, jak to zaslíbil. Tato kniha otevřeně mluví o věcech, které přijdou na svět. Nemá však vyděsit. Má potěšit každého, kdo věří proroctvím Bible. Je knihou naděje. Bůh zachrání své děti před největším soužením, jaké svět poznal. Do příchodu Krista svět…
  • Vyprodáno
   Naděje tváří v tvář umírání
   Čtěte více
   • , , ,
   • Naděje tváří v tvář umírání

   • 79,00  vč. DPH
   • Ten, jehož miluješ, umírá, pomoz mu žít! Je tato věta rozporuplná, anebo přináší úžasnou naději? Sdělení, že někdo z naších blízkých,či dokonce my sami, je nevyléčitelně nemocen, že brzy zemře, je velmi bolestné a často nesnesitelné. Následné udalosti nás vykolejí, zcela naruší chod našeho života. Autorka vychází z vlastních zkušeností, které získala při doprovázení umírajících. Přináší několik rad, jak čas…
  • Vyprodáno
   Hledej pokoj a zůstávej v něm – 3. vyd.
   Čtěte více
   • , , ,
   • Hledej pokoj a zůstávej v něm – 3. vyd.

   • 129,00  vč. DPH
   • Bůh je Bohem pokoje. Vzpomeňme si na zkušenost proroka Eliáše: Bůh nebyl ani ve vichru, ani v zemětřesení, ani v ohni, ale „v tichém a jemném vánku“ (srov. 1 Král 19,12). Často se zneklidňujeme a chceme všechno vyřešit sami, ačkoli by bylo účinnější zůstat pokojně před Božím pohledem a nechat jej jednat, s moudrostí a mocí nekonečně větší, než je ta naše. „Neboť toto praví Panovník Hospodin, Svatý Izraele:…
  • Vyprodáno
   Od konfliktu ke smíření
   Čtěte více
   • , , , ,
   • Od konfliktu ke smíření

   • 197,00  vč. DPH
   • „Využijme každou příležitost k tomu, aby si lidé konečně odpustili. Přispějme svým dílem ke smíření a odolávejme všem pokusům o znovuoživení nenávisti.“ (Apel našich biskupů u příležitosti 60. výročí konce 2. světové války) „Smíření je vždy křehký kvítek. Přiznat vinu není lehké, ale ještě těžší je vinu odpustit… Radikální smíření je možné pouze s Boží pomocí, za přímluvy našich svatých…
  • Vyprodáno
   Nekončící milost
   Čtěte více
   • , , ,
   • Nekončící milost

   • 257,00  vč. DPH
   • V knize Nekončící milost autor zkoumá, zda jsou milost a odpuštění cestou k řešení - manželské krize, - problému zneužívání dětí, - homosexuality, - drogové závislosti, - narušení mezilidských vztahů, mezináridních, mezikulturních i mezináboženských konfliktů.
  • Vyprodáno
   90 otázek pro exorcistu
   Čtěte více
   • , ,
   • 90 otázek pro exorcistu

   • 319,00  vč. DPH
   • Opravdu existuje ďábel? Proč se někdo dostane do jeho moci? Můžeme být od jeho vlivu osvobozeni? Jaká je úloha exorcisty? A co můžeme dělat sami na svou ochranu? Proč žehnat předměty, prostory, auta – není to jen pověra? Co znamená New Age?… Na devadesát podobných otázek odpovídá stručně a srozumitelně otec Jean-Régis Fropo z Francie, který posloužil exorcismem nebo modlitbou…