Filtrovat
  • Svatý Antonín – soška 20 cm
   Přidat do košíku
   • ,
   • Svatý Antonín – soška 20 cm

   • 589,00  vč. DPH
   • Soška je vyrobena z tvrzené pryskyřice, ručně zdobená, dovoz z Maďarska. SVATÝ ANTONÍN - františkán, velký kazatel počátku 13. století, který vynikal učeností, žil velmi pokorným, skromným a chudobným životem. Výjimečnou výmluvností a znalostí Písma velmi hluboce oslovoval své posluchače, kterých bylo někdy i několik tisíc najednou. Obrátil mnoho hříšníků. Je nám vzorem v odvaze hovořit o radostné zvěsti i…
  • Panna Maria rozvazující uzly – soška 13 cm
   Přidat do košíku
   • , ,
   • Panna Maria rozvazující uzly – soška 13 cm

   • 329,00  vč. DPH
   • Soška dle známého obrazu Původ mariánského obrazu není přesně znám, ale je připisován baroknímu malíři Johannu Georgovi Melchiorovi Schmidtnerovi (1625-1705), kterému jej údajně zadal šlechtic Hieronymus Ambrosius Langenmantel, který jím chtěl vyjádřit dík za událost ze života svého děda Wolfganga. Ten prožíval vážnou manželskou krizi a stál na pokraji rozvodu. S jezuitou O. Jakobem Remem se v Ingolstadtu a společně…
  • Otec Pio – soška (varianta II.) 20 cm
   Přidat do košíku
   • ,
   • Otec Pio – soška (varianta II.) 20 cm

   • 429,00  vč. DPH
   • Známý italský kněz obdařený mnoha charismaty k duchovnímu vedení věřících a stigmaty. K jeho mimořádným charismatům patřilo nahlížení do srdce těch, kteří přistupovali ke zpovědi. Nahlížel do minulosti i do budoucnosti a předpověděl mnoho událostí, které se pak skutečně staly.  
  • Maria Růže mystická – soška 40
   Přidat do košíku
   • , ,
   • Maria Růže mystická – soška 40

   • 2.099,00  vč. DPH
   • MARIA – MYSTICKÁ RŮŽE, jinak řečeno – jako Matka církve a jejího mystického Těla. Podoba Panny Marie dle zjevení v Italské Montichiari, kde se Maria začala zjevovat v roce 1946 prosté, tehdy 36 leté svobodné ženě – Pierině Gilliové, zesnulé v roce 1991. Nejprve se zjevovala s třemi meči zabodnutými do její hrudi, posléze pak s třemi růžemi. Panna Maria…
  • Otec Pio – soška
   Výběr možností
   • ,
   • Otec Pio – soška

   • 329,00 1.499,00  vč. DPH
   • Známý italský kněz obdařený mnoha charismaty k duchovnímu vedení věřících a stigmaty. K jeho mimořádným charismatům patřilo nahlížení do srdce těch, kteří přistupovali ke zpovědi. Nahlížel do minulosti i do budoucnosti a předpověděl mnoho událostí, které se pak skutečně staly.  
  • Svatá Barbora – soška
   Výběr možností
   • , ,
   • Svatá Barbora – soška

   • 279,00 539,00  vč. DPH
   • Panna a mučednice, kterou umučil vlastní otec, protože toužila poznat Krista. Byla vězněna ve věži, bičována, posilována anděly, kteří ji donesli i do vězení i Tělo a Krev Páně ... Její příběh je plný hluboké a košaté symboliky. Jedním z mnoha jeho sdělení je, že snaží-li se hlava rodiny určit životní dráhu dítěte a násilím odvrátit od Boha, nemůže zvítězit.…
  • Svatá Anna s Marií – dvojsoška 30 cm
   Přidat do košíku
   • , , ,
   • Svatá Anna s Marií – dvojsoška 30 cm

   • 1.799,00  vč. DPH
   • Svatá Anna, maminka P. Marie, její vychovatelka i učitelka a tudíž babička Ježíše Krista, je nejčastěji zobrazována s malou Marií. Svatá Anna je oslovována jako ochránkyně matek a manželství a přímluvkyně za šťastný porod. Jako svou patronku ji vidí také vdovy (Anna se stala vdovou brzy po narození P. Marie), ženy v domácnosti a mnozí další. V lidové zbožnosti je…
  • Svatý Josef – soška 12 cm
   Přidat do košíku
   • , ,
   • Svatý Josef – soška 12 cm

   • 289,00  vč. DPH
   • Je patronem: manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže, sirotků; těch kdo žijí v panenství, dělníků, řemeslníků, tesařů a truhlářů. Snoubec Panny Marie, který, ač zraněný domnělou zradou své snoubenky, vzal ji k sobě a převzal na sebe celou otcovskou odpovědnost. Z mnohých "sladkých" barokních vyobrazení svatého Josefa jsme si  zvykli jej přehlížet jako tichého plniče úkolů. Ale Josef nebyl žádný trouba.…
  • Maria Růže mystická – soška 12 cm
   Přidat do košíku
   • , ,
   • Maria Růže mystická – soška 12 cm

   • 289,00  vč. DPH
   • MARIA – MYSTICKÁ RŮŽE, jinak řečeno – jako Matka církve a jejího mystického Těla. Podoba Panny Marie dle zjevení v Italské Montichiari, kde se Maria začala zjevovat v roce 1946 prosté, tehdy 36 leté svobodné ženě – Pierině Gilliové, zesnulé v roce 1991. Nejprve se zjevovala s třemi meči zabodnutými do její hrudi, posléze pak s třemi růžemi. Panna Maria…
  • Svatý Josef – soška
   Výběr možností
   • ,
   • Svatý Josef – soška

   • 339,00 1.799,00  vč. DPH
   • Je patronem: manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže, sirotků; těch kdo žijí v panenství, dělníků, řemeslníků, tesařů a truhlářů. Snoubec Panny Marie, který, ač zraněný domnělou zradou své snoubenky, vzal ji k sobě a převzal na sebe celou otcovskou odpovědnost. Z mnohých "sladkých" barokních vyobrazení svatého Josefa jsme si  zvykli jej přehlížet jako tichého plniče úkolů. Ale Josef nebyl žádný trouba.…
  • Neposkvrněné Srdce P. Marie – soška 12 cm
   Přidat do košíku
   • , ,
   • Neposkvrněné Srdce P. Marie – soška 12 cm

   • 289,00  vč. DPH
   • Zatímco ostatní mariánské svátky oslavují určitou konkrétní událost v průběhu života Panny Marie, památka jejího Neposkvrněného srdce směřuje přímo k jejímu vnitřnímu životu. Neodkazuje na něco z toho, co Panna Maria vykonala, ale na její lásku, s níž vše konala. Je to srdce nejvíce zbavené vlastního já a pýchy, a proto je nejzpůsobilejší k tomu, aby se stalo útočištěm pro…
  • Nejsvětější Srdce Ježíšovo – soška 30 cm
   Přidat do košíku
   • ,
   • Nejsvětější Srdce Ježíšovo – soška 30 cm

   • 959,00  vč. DPH
   • K úctě k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu nás vyzval sám Ježíš v mystickém zjevení řeholnici Markétě Alacoque v 17. století. Jeho Srdce je zdrojem síly, štěstí a odpočinku. Sestra Briege McKenna, jež je (mimojiné) obdařena darem uzdravování ve své knize Zázraky se opravdu dějí prozrazuje, jak se sama modlí a co bychom mohli vyzkoušet, abychom i my dokázali modlitbu lépe prožít.…
  • Nejsvětější Srdce Ježíšovo – soška 12 cm
   Přidat do košíku
   • ,
   • Nejsvětější Srdce Ježíšovo – soška 12 cm

   • 269,00  vč. DPH
   • K úctě k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu nás vyzval sám Ježíš v mystickém zjevení řeholnici Markétě Alacoque v 17. století. Jeho Srdce je zdrojem síly, štěstí a odpočinku. Sestra Briege McKenna, jež je (mimojiné) obdařena darem uzdravování ve své knize Zázraky se opravdu dějí prozrazuje, jak se sama modlí a co bychom mohli vyzkoušet, abychom i my dokázali modlitbu lépe prožít.…
  • Svatá Terezie z Liseux – soška 20 cm
   Přidat do košíku
   • ,
   • Svatá Terezie z Liseux – soška 20 cm

   • 369,00  vč. DPH
   • Tato Francouzka byla už ve 14 letech prosit papeže o výjimku, aby mohla po vzoru svých sester také vstupit na Karmel. V dalším roce už byla postulantkou kláštera v Lisieux. Žila touhou dokonale milovat Ježíše. Byla mimořádně trpělivá, skromná a pokorná. Svým životem ukázala cestu duchovního dětství a učí nás milovat Boha jednoduchým a přitom dokonalým způsobem. Proto se stala…
  • Svatá Cecílie – soška 15 cm
   Přidat do košíku
   • ,
   • Svatá Cecílie – soška 15 cm

   • 329,00  vč. DPH
   • Patronka hudby, hudebníků a zpěváků. Rodiče Cecílii podle zvyku vybrali ženicha přiměřeného postavení, nehledě na to, že se jedná o pohana. Jako poslušná dcera přistoupila ke svatbě s Valeriánem, avšak hned po obřadu poslala Cecílie, na pokyn anděla, svého novomanžela ke třetímu milníku na apijskou silnici, kde jej papež Urban údajně pokřtil.Valerián, hned poté co se jako křesťan vrátil k…
  • Panna Maria Lourdská – soška 12 cm
   Přidat do košíku
   • , ,
   • Panna Maria Lourdská – soška 12 cm

   • 219,00  vč. DPH
   • Panna Maria se setkala s Bernardetou Soubirous celkem osmnáctkrát. Poprvé 11. 2. 1858.  Cílem bylo předat Bernardetě (jejíž připomínka je 16. 4.) poselství, aby se lidé modlili a činili pokání za hříšníky. Tedy výzva k obrácení v zemi, kde nejvíc vyhasínala víra a v době ohrožování svobodnými zednáři, kteří šířili liberalismus a podporovali uvolněnou morálku. P.Maria prosí z Lurd i…
  • Milosrdný Ježíš – soška 20 cm
   Přidat do košíku
   • ,
   • Milosrdný Ježíš – soška 20 cm

   • 419,00  vč. DPH
   • Dne 22. února 1931 ve vidění zjevuje Ježíš poprvé sestře Faustyně své přání, jak by měl být namalovaný jeho milostný obraz. Ona ve svém deníku píše: „Večer, když jsem byla v cele, spatřila jsem Pána Ježíše oblečeného do bílých šatů. Jednu ruku měl pozdviženou k žehnání a druhá se dotýkala šatů na hrudi. Z poodhrnutých šatů na hrudi vycházely dva…
  • Nejsvětější Srdce Ježíšovo – soška 20 cm
   Přidat do košíku
   • ,
   • Nejsvětější Srdce Ježíšovo – soška 20 cm

   • 519,00  vč. DPH
   • K úctě k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu nás vyzval sám Ježíš v mystickém zjevení řeholnici Markétě Alacoque v 17. století. Jeho Srdce je zdrojem síly, štěstí a odpočinku. Sestra Briege McKenna, jež je (mimojiné) obdařena darem uzdravování ve své knize Zázraky se opravdu dějí prozrazuje, jak se sama modlí a co bychom mohli vyzkoušet, abychom i my dokázali modlitbu lépe prožít.…
  • Neposkvrněné Srdce P. Marie – soška 30 cm
   Přidat do košíku
   • , , ,
   • Neposkvrněné Srdce P. Marie – soška 30 cm

   • 1.299,00  vč. DPH
   • Zatímco ostatní mariánské svátky oslavují určitou konkrétní událost v průběhu života Panny Marie, památka jejího Neposkvrněného srdce směřuje přímo k jejímu vnitřnímu životu. Neodkazuje na něco z toho, co Panna Maria vykonala, ale na její lásku, s níž vše konala. Je to srdce nejvíce zbavené vlastního já a pýchy, a proto je nejzpůsobilejší k tomu, aby se stalo útočištěm pro…
  • Panna Maria Lourdská – soška 20 cm
   Přidat do košíku
   • , ,
   • Panna Maria Lourdská – soška 20 cm

   • 459,00  vč. DPH
   • Panna Maria se setkala s Bernardetou Soubirous celkem osmnáctkrát. Poprvé 11. 2. 1858.  Cílem bylo předat Bernardetě (jejíž připomínka je 16. 4.) poselství, aby se lidé modlili a činili pokání za hříšníky. Tedy výzva k obrácení v zemi, kde nejvíc vyhasínala víra a v době ohrožování svobodnými zednáři, kteří šířili liberalismus a podporovali uvolněnou morálku. P.Maria prosí z Lurd i…
  • Neposkvrněné Srdce P. Marie – soška 20 cm
   Přidat do košíku
   • , ,
   • Neposkvrněné Srdce P. Marie – soška 20 cm

   • 599,00  vč. DPH
   • Zatímco ostatní mariánské svátky oslavují určitou konkrétní událost v průběhu života Panny Marie, památka jejího Neposkvrněného srdce směřuje přímo k jejímu vnitřnímu životu. Neodkazuje na něco z toho, co Panna Maria vykonala, ale na její lásku, s níž vše konala. Je to srdce nejvíce zbavené vlastního já a pýchy, a proto je nejzpůsobilejší k tomu, aby se stalo útočištěm pro…
  • Křehký začátek – sada sošek
   Přidat do košíku
   • , ,
   • Křehký začátek – sada sošek

   • 140,00  vč. DPH
   • Velmi milá sada dvou dvojsošek zamilovaného páru, který se k sobě teprve něžně přibližuje. Figurky, které vyjadřují křehkost začínající lásky, jsou vyrobeny z umělé pryskyřice, dekorovány jako imitace dlabané dřevořezby. Jsou vhodné jako doplněk manželských svatební hrníčků. nebo jakékoliv knihy s tématem manželství, lásky a zásnub. Sošky budou dárkově zabaleny.  
  • Poklad víry
   Přidat do košíku
   • , ,
   • Poklad víry

   • 329,00  vč. DPH
   • Zasít semínko víry je touhou rodičů, prarodičů i kmotrů. Moudří vědí, že víra se nedá do nikoho naládovat a skutečné setkání s Kristem nejde za nikoho odžít. Nicméně dítě je jakou houba, spíše než moudré rady a četná slova nasává naše postoje, touhy a nálady. Nejcennějším vkladem pro výchovu k víře a ve víře, který, jak doufáme, bude jednou zúročen, je…
  • Manželství – kolekce sošek
   Přidat do košíku
   • , ,
   • Manželství – kolekce sošek

   • 690,00  vč. DPH
   • Manželství je ten nejtěsnější mezilidský vztah, jehož plodem je nový život a vzájemné posvěcení. Žít manželství je styl života, ve kterém se počítá s tím, že se vzájemně "dáme všanc". Počítáme s odpuštěním, tolerancí a také blízkostí.... Sada sošek vypráví právě o něžné blízkosti, kterou Bůh zamýšlel, abychom v manželství zažívali. Tyto figurky vnesou lásku. Inspirují, abychom něžnou blízkost živili…
  • Příběh rodiny – kolekce sošek
   Přidat do košíku
   • , ,
   • Příběh rodiny – kolekce sošek

   • 379,00  vč. DPH
   • Série drobných sošek vypráví o rodinném štěstí - tedy o něžně radostné blízkosti rodičů, kteří s láskou kolébají své novorozené dítě. Důstojné předávání života ve svátostném manželství dává podíl na stvořitelském díle Boha. Dítě je Boží dar, pro rodiče požehnáním a pro lidské pokolení nadějí do budoucnosti. K soškám doporučujeme jako vhodný doplněk také přidat knížečku Láska v manželství s krásnými…
  • Svatá Filoména – patronka dětí – soška
   Přidat do košíku
   • ,
   • Svatá Filoména – patronka dětí – soška

   • 329,00  vč. DPH
   • Mladičká světice, panna a mučednice, pocházející z nejrannějších dob Církve. Získala si mimořádnou úctu papežů, biskupů, světců i mystiků. Rodiče Filomény byli vládci malého státu v Řecku a byli dlouho bezdětní. Jejich lékař jim vyprávěl o křesťanství, které přijali a poté byli obdařeni dítětem. Dívka, která se jim narodila, dostala jméno Lumena (Světlo víry). V jejích 13 letech se dostavili k…
  • Svatá Terezie z Lisieux – soška
   Výběr možností
   • ,
   • Svatá Terezie z Lisieux – soška

   • 329,00 659,00  vč. DPH
   • Tato Francouzka byla už ve 14 letech prosit papeže o výjimku, aby mohla po vzoru svých sester také vstupit na Karmel. V dalším roce už byla postulantkou kláštera v Lisieux. Žila touhou dokonale milovat Ježíše. Byla mimořádně trpělivá, skromná a pokorná. Svým životem ukázala cestu duchovního dětství a učí nás milovat Boha jednoduchým a přitom dokonalým způsobem. Proto se stala…
  • Ježíš Vítěz – soška
   Výběr možností
   • ,
   • Ježíš Vítěz – soška

   • 329,00 619,00  vč. DPH
   • Sestra Briege McKenna, jež je (mimojiné) obdařena darem uzdravování ve své knize Zázraky se opravdu dějí prozrazuje, jak se sama modlí a co bychom mohli vyzkoušet, abychom i my dokázali modlitbu lépe prožít. Odvolává se přitom na Terezii z Avily, která radí: "Dívej se na něj, to stačí. Neustále si připomínejte, že Ježíš se dívá na vás a vy se…
  • Svatá Anna s Marií dívenkou – dvojsoška
   Výběr možností
   • , ,
   • Svatá Anna s Marií dívenkou – dvojsoška

   • 459,00 659,00  vč. DPH
   • Svatá Anna, maminka P. Marie, její vychovatelka i učitelka a tudíž babička Ježíše Krista je nejčastěji zobrazována s malou Marií. Svatá Anna je oslovována jako ochránkyně matek a manželství a přímluvkyně za šťastný porod. Jako svou patronku ji vidí také vdovy (Anna se stala vdovou brzy po narození P. Marie), ženy v domácnosti a mnozí další. V lidové zbožnosti je…
  • Neposkvrněné Srdce P. Marie – soška
   Výběr možností
   • , , ,
   • Neposkvrněné Srdce P. Marie – soška

   • 319,00 749,00  vč. DPH
   • Zatímco ostatní mariánské svátky oslavují určitou konkrétní událost v průběhu života Panny Marie, památka jejího Neposkvrněného srdce směřuje přímo k jejímu vnitřnímu životu. Neodkazuje na něco z toho, co Panna Maria vykonala, ale na její lásku, s níž vše konala. Je to srdce nejvíce zbavené vlastního já a pýchy, a proto je nejzpůsobilejší k tomu, aby se stalo útočištěm pro…
  • Svatý Josef – soška 30 cm
   Přidat do košíku
   • , ,
   • Svatý Josef – soška 30 cm

   • 1.199,00  vč. DPH
   • Je patronem: manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže, sirotků; těch kdo žijí v panenství, dělníků, řemeslníků, tesařů a truhlářů. Snoubec Panny Marie, který, ač zraněný domnělou zradou své snoubenky, vzal ji k sobě a převzal na sebe celou otcovskou odpovědnost. Z mnohých "sladkých" barokních vyobrazení svatého Josefa jsme si  zvykli jej přehlížet jako tichého plniče úkolů. Ale Josef nebyl žádný trouba.…