Filtrovat
  • Svatý Antonín – soška 20 cm
   Přidat do košíku
   • ,
   • Svatý Antonín – soška 20 cm

   • 589,00  vč. DPH
   • Soška je vyrobena z tvrzené pryskyřice, ručně zdobená, dovoz z Maďarska. SVATÝ ANTONÍN - františkán, velký kazatel počátku 13. století, který vynikal učeností, žil velmi pokorným, skromným a chudobným životem. Výjimečnou výmluvností a znalostí Písma velmi hluboce oslovoval své posluchače, kterých bylo někdy i několik tisíc najednou. Obrátil mnoho hříšníků. Je nám vzorem v odvaze hovořit o radostné zvěsti i…
  • Panna Maria Bolestná – soška 20 cm
   Přidat do košíku
   • ,
   • Panna Maria Bolestná – soška 20 cm

   • 429,00  vč. DPH
   • S tímto zpodobněním Panny Marie si připomínáme starosti a obavy, které prožívala Maria jakožto Ježíšova Matka. Může se s ní souznít každá žena, která má dítě: chápe její strach při útěku do Egypta, Ježíšovo "ztracení" při cestě do Jeruzaléma, hrůzu, kterou prožívala, když viděla svého syna v bolestech umírat...
  • Panna Maria rozvazující uzly – soška 13 cm
   Přidat do košíku
   • , ,
   • Panna Maria rozvazující uzly – soška 13 cm

   • 329,00  vč. DPH
   • Soška dle známého obrazu Původ mariánského obrazu není přesně znám, ale je připisován baroknímu malíři Johannu Georgovi Melchiorovi Schmidtnerovi (1625-1705), kterému jej údajně zadal šlechtic Hieronymus Ambrosius Langenmantel, který jím chtěl vyjádřit dík za událost ze života svého děda Wolfganga. Ten prožíval vážnou manželskou krizi a stál na pokraji rozvodu. S jezuitou O. Jakobem Remem se v Ingolstadtu a společně…
  • Panna Maria Lourdská, zdobená – soška 30 cm
   Přidat do košíku
   • , ,
   • Panna Maria Lourdská, zdobená – soška 30 cm

   • 799,00  vč. DPH
   • Panna Maria se setkala s Bernardetou Soubirous celkem osmnáctkrát. Poprvé 11. 2. 1858.  Cílem bylo předat Bernardetě (jejíž připomínka je 16. 4.) poselství, aby se lidé modlili a činili pokání za hříšníky. Tedy výzva k obrácení v zemi, kde nejvíc vyhasínala víra a v době ohrožování svobodnými zednáři, kteří šířili liberalismus a podporovali uvolněnou morálku. P.Maria prosí z Lurd i…
  • Otec Pio – soška (varianta II.) 20 cm
   Přidat do košíku
   • ,
   • Otec Pio – soška (varianta II.) 20 cm

   • 429,00  vč. DPH
   • Známý italský kněz obdařený mnoha charismaty k duchovnímu vedení věřících a stigmaty. K jeho mimořádným charismatům patřilo nahlížení do srdce těch, kteří přistupovali ke zpovědi. Nahlížel do minulosti i do budoucnosti a předpověděl mnoho událostí, které se pak skutečně staly.  
  • Maria Růže mystická – soška 40
   Přidat do košíku
   • , ,
   • Maria Růže mystická – soška 40

   • 2.099,00  vč. DPH
   • MARIA – MYSTICKÁ RŮŽE, jinak řečeno – jako Matka církve a jejího mystického Těla. Podoba Panny Marie dle zjevení v Italské Montichiari, kde se Maria začala zjevovat v roce 1946 prosté, tehdy 36 leté svobodné ženě – Pierině Gilliové, zesnulé v roce 1991. Nejprve se zjevovala s třemi meči zabodnutými do její hrudi, posléze pak s třemi růžemi. Panna Maria…
  • Neposkvrněné Srdce P. Marie – soška 40 cm
   Přidat do košíku
   • , ,
   • Neposkvrněné Srdce P. Marie – soška 40 cm

   • 2.099,00  vč. DPH
   • Zatímco ostatní mariánské svátky oslavují určitou konkrétní událost v průběhu života Panny Marie, památka jejího Neposkvrněného srdce směřuje přímo k jejímu vnitřnímu životu. Neodkazuje na něco z toho, co Panna Maria vykonala, ale na její lásku, s níž vše konala. Je to srdce nejvíce zbavené vlastního já a pýchy, a proto je nejzpůsobilejší k tomu, aby se stalo útočištěm pro…
  • Svatá Lucie – soška
   Výběr možností
   • ,
   • Svatá Lucie – soška

   • 319,00 449,00  vč. DPH
   • Lucii proti její vůli rodiče zaslíbili bohatému mladému pohanovi. Ona se však zaslíbila Kristu, s čímž její snoubenec nesouhlasil a tak ji za pronásledování křesťanů udal jako pohanku. Byla odsouzena k násilné prostituci a protože byla od ní uchráněna zázračnou silou, byla nakonec údajně oslepena a probodnuto jí hrdlo. Její jméno je odvozováno od latinského slova lux – lucis, znamenajícího světlo a…
  • Archanděl Michael – soška 13 cm
   Přidat do košíku
   • ,
   • Archanděl Michael – soška 13 cm

   • 459,00  vč. DPH
   • Archanděl Michael znamená doslova: "Kde je jako Bůh?" neboli "Bohu podobný" a je z archandělů, Božích poslů, nejznámější a nejvzývanější. V Apokalpyse je označen jako přemožitel Antikrista.  Jako ochránce Božího lidu bojuje Michael, s úhlavním nepřítelem věřících – satanem, a právě v této podobě se s ním setkáváme ve 12. kapitole Zjevení svatého apoštola Jana. Zde vede lítý boj s rudým…
  • Svatý Patrik – soška 20 cm
   Přidat do košíku
   • ,
   • Svatý Patrik – soška 20 cm

   • 659,00  vč. DPH
   • Patrik byl v 16 letech odvlečen do otroctví, ze kterého se mu na třetí pokus podařilo uprchnout do Francie. Zde vstoupil do kláštera. Na základě mystického zážitku se ale toužil vrátit se zpět do Irska. To se mu po několika letech povedlo, když byl papežem Celestinem I. vysvěcen na druhého biskupa Irska. Do pohanského Irska Patrik přinesl křesťanství. Proto je…
  • Svatá Kateřina – soška 20 cm
   Přidat do košíku
   • ,
   • Svatá Kateřina – soška 20 cm

   • 519,00  vč. DPH
   • Sv. Kateřina Sienská se narodila do velmi početné italské rodiny a od malička projevovala mimořádnou zbožnost. Snad už v 6 letech měla první vidění Krista. Prosadila si vstup k dominikánským terciářkám. Žila velmi asketicky, starala se o mimořádně těžce nemocné pacienty. Byla Bohem obdarována mnoha milostmi: moudrost, vidění, extáze. Její prosby za obrácení hříšníků byly velmi často vyslyšeny. Stala se…
  • Otec Pio – soška
   Výběr možností
   • ,
   • Otec Pio – soška

   • 329,00 1.499,00  vč. DPH
   • Známý italský kněz obdařený mnoha charismaty k duchovnímu vedení věřících a stigmaty. K jeho mimořádným charismatům patřilo nahlížení do srdce těch, kteří přistupovali ke zpovědi. Nahlížel do minulosti i do budoucnosti a předpověděl mnoho událostí, které se pak skutečně staly.  
  • Svatá Barbora – soška
   Výběr možností
   • , ,
   • Svatá Barbora – soška

   • 279,00 539,00  vč. DPH
   • Panna a mučednice, kterou umučil vlastní otec, protože toužila poznat Krista. Byla vězněna ve věži, bičována, posilována anděly, kteří ji donesli i do vězení i Tělo a Krev Páně ... Její příběh je plný hluboké a košaté symboliky. Jedním z mnoha jeho sdělení je, že snaží-li se hlava rodiny určit životní dráhu dítěte a násilím odvrátit od Boha, nemůže zvítězit.…
  • Svatá Anna s Marií – dvojsoška 30 cm
   Přidat do košíku
   • , , ,
   • Svatá Anna s Marií – dvojsoška 30 cm

   • 1.799,00  vč. DPH
   • Svatá Anna, maminka P. Marie, její vychovatelka i učitelka a tudíž babička Ježíše Krista, je nejčastěji zobrazována s malou Marií. Svatá Anna je oslovována jako ochránkyně matek a manželství a přímluvkyně za šťastný porod. Jako svou patronku ji vidí také vdovy (Anna se stala vdovou brzy po narození P. Marie), ženy v domácnosti a mnozí další. V lidové zbožnosti je…
  • Svatý Josef – soška 12 cm
   Přidat do košíku
   • , ,
   • Svatý Josef – soška 12 cm

   • 289,00  vč. DPH
   • Je patronem: manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže, sirotků; těch kdo žijí v panenství, dělníků, řemeslníků, tesařů a truhlářů. Snoubec Panny Marie, který, ač zraněný domnělou zradou své snoubenky, vzal ji k sobě a převzal na sebe celou otcovskou odpovědnost. Z mnohých "sladkých" barokních vyobrazení svatého Josefa jsme si  zvykli jej přehlížet jako tichého plniče úkolů. Ale Josef nebyl žádný trouba.…
  • Maria Růže mystická – soška 12 cm
   Přidat do košíku
   • , ,
   • Maria Růže mystická – soška 12 cm

   • 289,00  vč. DPH
   • MARIA – MYSTICKÁ RŮŽE, jinak řečeno – jako Matka církve a jejího mystického Těla. Podoba Panny Marie dle zjevení v Italské Montichiari, kde se Maria začala zjevovat v roce 1946 prosté, tehdy 36 leté svobodné ženě – Pierině Gilliové, zesnulé v roce 1991. Nejprve se zjevovala s třemi meči zabodnutými do její hrudi, posléze pak s třemi růžemi. Panna Maria…
  • Svatý Josef – soška
   Výběr možností
   • ,
   • Svatý Josef – soška

   • 339,00 1.799,00  vč. DPH
   • Je patronem: manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže, sirotků; těch kdo žijí v panenství, dělníků, řemeslníků, tesařů a truhlářů. Snoubec Panny Marie, který, ač zraněný domnělou zradou své snoubenky, vzal ji k sobě a převzal na sebe celou otcovskou odpovědnost. Z mnohých "sladkých" barokních vyobrazení svatého Josefa jsme si  zvykli jej přehlížet jako tichého plniče úkolů. Ale Josef nebyl žádný trouba.…
  • Neposkvrněné Srdce P. Marie – soška 12 cm
   Přidat do košíku
   • , ,
   • Neposkvrněné Srdce P. Marie – soška 12 cm

   • 289,00  vč. DPH
   • Zatímco ostatní mariánské svátky oslavují určitou konkrétní událost v průběhu života Panny Marie, památka jejího Neposkvrněného srdce směřuje přímo k jejímu vnitřnímu životu. Neodkazuje na něco z toho, co Panna Maria vykonala, ale na její lásku, s níž vše konala. Je to srdce nejvíce zbavené vlastního já a pýchy, a proto je nejzpůsobilejší k tomu, aby se stalo útočištěm pro…
  • Nejsvětější Srdce Ježíšovo – soška 30 cm
   Přidat do košíku
   • ,
   • Nejsvětější Srdce Ježíšovo – soška 30 cm

   • 959,00  vč. DPH
   • K úctě k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu nás vyzval sám Ježíš v mystickém zjevení řeholnici Markétě Alacoque v 17. století. Jeho Srdce je zdrojem síly, štěstí a odpočinku. Sestra Briege McKenna, jež je (mimojiné) obdařena darem uzdravování ve své knize Zázraky se opravdu dějí prozrazuje, jak se sama modlí a co bychom mohli vyzkoušet, abychom i my dokázali modlitbu lépe prožít.…
  • Nejsvětější Srdce Ježíšovo – soška 12 cm
   Přidat do košíku
   • ,
   • Nejsvětější Srdce Ježíšovo – soška 12 cm

   • 269,00  vč. DPH
   • K úctě k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu nás vyzval sám Ježíš v mystickém zjevení řeholnici Markétě Alacoque v 17. století. Jeho Srdce je zdrojem síly, štěstí a odpočinku. Sestra Briege McKenna, jež je (mimojiné) obdařena darem uzdravování ve své knize Zázraky se opravdu dějí prozrazuje, jak se sama modlí a co bychom mohli vyzkoušet, abychom i my dokázali modlitbu lépe prožít.…
  • Svatá Terezie z Liseux – soška 20 cm
   Přidat do košíku
   • ,
   • Svatá Terezie z Liseux – soška 20 cm

   • 369,00  vč. DPH
   • Tato Francouzka byla už ve 14 letech prosit papeže o výjimku, aby mohla po vzoru svých sester také vstupit na Karmel. V dalším roce už byla postulantkou kláštera v Lisieux. Žila touhou dokonale milovat Ježíše. Byla mimořádně trpělivá, skromná a pokorná. Svým životem ukázala cestu duchovního dětství a učí nás milovat Boha jednoduchým a přitom dokonalým způsobem. Proto se stala…
  • Svatá Cecílie – soška 15 cm
   Přidat do košíku
   • ,
   • Svatá Cecílie – soška 15 cm

   • 329,00  vč. DPH
   • Patronka hudby, hudebníků a zpěváků. Rodiče Cecílii podle zvyku vybrali ženicha přiměřeného postavení, nehledě na to, že se jedná o pohana. Jako poslušná dcera přistoupila ke svatbě s Valeriánem, avšak hned po obřadu poslala Cecílie, na pokyn anděla, svého novomanžela ke třetímu milníku na apijskou silnici, kde jej papež Urban údajně pokřtil.Valerián, hned poté co se jako křesťan vrátil k…
  • Panna Maria Lourdská – soška 12 cm
   Přidat do košíku
   • , ,
   • Panna Maria Lourdská – soška 12 cm

   • 219,00  vč. DPH
   • Panna Maria se setkala s Bernardetou Soubirous celkem osmnáctkrát. Poprvé 11. 2. 1858.  Cílem bylo předat Bernardetě (jejíž připomínka je 16. 4.) poselství, aby se lidé modlili a činili pokání za hříšníky. Tedy výzva k obrácení v zemi, kde nejvíc vyhasínala víra a v době ohrožování svobodnými zednáři, kteří šířili liberalismus a podporovali uvolněnou morálku. P.Maria prosí z Lurd i…
  • Milosrdný Ježíš – soška 20 cm
   Přidat do košíku
   • ,
   • Milosrdný Ježíš – soška 20 cm

   • 419,00  vč. DPH
   • Dne 22. února 1931 ve vidění zjevuje Ježíš poprvé sestře Faustyně své přání, jak by měl být namalovaný jeho milostný obraz. Ona ve svém deníku píše: „Večer, když jsem byla v cele, spatřila jsem Pána Ježíše oblečeného do bílých šatů. Jednu ruku měl pozdviženou k žehnání a druhá se dotýkala šatů na hrudi. Z poodhrnutých šatů na hrudi vycházely dva…
  • Nejsvětější Srdce Ježíšovo – soška 20 cm
   Přidat do košíku
   • ,
   • Nejsvětější Srdce Ježíšovo – soška 20 cm

   • 519,00  vč. DPH
   • K úctě k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu nás vyzval sám Ježíš v mystickém zjevení řeholnici Markétě Alacoque v 17. století. Jeho Srdce je zdrojem síly, štěstí a odpočinku. Sestra Briege McKenna, jež je (mimojiné) obdařena darem uzdravování ve své knize Zázraky se opravdu dějí prozrazuje, jak se sama modlí a co bychom mohli vyzkoušet, abychom i my dokázali modlitbu lépe prožít.…
  • Neposkvrněné Srdce P. Marie – soška 30 cm
   Přidat do košíku
   • , , ,
   • Neposkvrněné Srdce P. Marie – soška 30 cm

   • 1.299,00  vč. DPH
   • Zatímco ostatní mariánské svátky oslavují určitou konkrétní událost v průběhu života Panny Marie, památka jejího Neposkvrněného srdce směřuje přímo k jejímu vnitřnímu životu. Neodkazuje na něco z toho, co Panna Maria vykonala, ale na její lásku, s níž vše konala. Je to srdce nejvíce zbavené vlastního já a pýchy, a proto je nejzpůsobilejší k tomu, aby se stalo útočištěm pro…
  • Panna Maria Lourdská – soška 20 cm
   Přidat do košíku
   • , ,
   • Panna Maria Lourdská – soška 20 cm

   • 459,00  vč. DPH
   • Panna Maria se setkala s Bernardetou Soubirous celkem osmnáctkrát. Poprvé 11. 2. 1858.  Cílem bylo předat Bernardetě (jejíž připomínka je 16. 4.) poselství, aby se lidé modlili a činili pokání za hříšníky. Tedy výzva k obrácení v zemi, kde nejvíc vyhasínala víra a v době ohrožování svobodnými zednáři, kteří šířili liberalismus a podporovali uvolněnou morálku. P.Maria prosí z Lurd i…
  • Neposkvrněné Srdce P. Marie – soška 20 cm
   Přidat do košíku
   • , ,
   • Neposkvrněné Srdce P. Marie – soška 20 cm

   • 599,00  vč. DPH
   • Zatímco ostatní mariánské svátky oslavují určitou konkrétní událost v průběhu života Panny Marie, památka jejího Neposkvrněného srdce směřuje přímo k jejímu vnitřnímu životu. Neodkazuje na něco z toho, co Panna Maria vykonala, ale na její lásku, s níž vše konala. Je to srdce nejvíce zbavené vlastního já a pýchy, a proto je nejzpůsobilejší k tomu, aby se stalo útočištěm pro…