Dobrodružná cesta Z ráje do ráje – stolní hra

49,00  vč. DPH

Společenská hra pro 2 až 7 hráčů. Hra začíná obdobím Starého zákona – připomínkou prvních událostí, kdy Bůh stvořil zemi a krásný ráj a končí odchodem Pána Ježíše Krista k nebeskému Otci. Zatímco si budete hrát, osvojíte si kromě jednotlivých starozákonních i novozákonních biblických příběhů i sled jejich událostí:

první lidé Adam a Eva, potopa a Noe, stavba Babylónské věže, Abrahám a Izák, Sodoma a Gomora, Ezau a lstivý Jákob, správce Egypta Josef, putování Mojžíše pouští, Jozue, dobytí Jericha, silák Samson, věrná Rút, prorok Samuel, král David, moudrý král Šalomoun, prorok Eliáš, uzdravení Námana Syrského a prorok Elíša, Izajáš a Jeremjáš, statečný Daniel, trpící Jób, Nehemjáš, Jonáš a velká ryba, město Ninive, Jan Křtitel, narození Ježíše, Tři mudrci, král Herodes, Ježíšovy zázraky, Ježíšova podobenství, Ježíšovo ukřižování, prázdny hrob, Ježíšovo zmrtvýchvstání a nanebevzetí.

Není skladem

Popis

Hrací plán je na tvrdém papíře – 3 listy formátu A4.

Další informace

Hmotnost 50 g