Katalogové číslo: 181401 Kategorie: ,

Křestní rouška (stuha) pro dospělé – s bílo zlatou výšivkou a krajkou

289,00  vč. DPH

V křesťanství je křest jednou ze svátostí a představuje očištění od hříchů a sjednocení věřícího s Kristem. Počátky křesťanské praxe křtít sahají k osobě Jana Křtitele, který podle Nového zákona pokřtil Ježíše v řece Jordánu. Křesťané křtí v závislosti na tradici pokropením, politím nebo plným ponořením do vody.

„V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. Vtom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“ Marek 1:9-11

Křestní rouška – ono symbolické bílé roucho má nově pokřtěný nosit bez poskvrny celým svým životem.  Křestní rouška zůstává křtěnci jako památka.

Skladem

Popis

Krásně zdobená, technikou richelieu vyšívaná křestní stuha o délce 140 cm s tradičním motivem holubice Ducha svatého a křížku. S nápisem Svátost křtu.