Katalogové číslo: 211016 Kategorie: , ,

Panna Maria rozvazující uzly – soška 13 cm

329,00  vč. DPH

Soška dle známého obrazu

Původ mariánského obrazu není přesně znám, ale je připisován baroknímu malíři Johannu Georgovi Melchiorovi Schmidtnerovi (1625-1705), kterému jej údajně zadal šlechtic Hieronymus Ambrosius Langenmantel, který jím chtěl vyjádřit dík za událost ze života svého děda Wolfganga. Ten prožíval vážnou manželskou krizi a stál na pokraji rozvodu. S jezuitou O. Jakobem Remem se v Ingolstadtu a společně modlili k Matce Boží. Manželství se podařilo zachránit. Tématu záchrany manželství odpovídá výjevu ve spodní části obrazu, kde je zobrazen anděla Rafael, který vede Tobiáše k jeho manželce Sáře (kniha Tobiáš).

K obrazu, jehož velkým ctitelem je i papež František přicházejí  lidé s rodinnými obtížemi, mnozí otcové a matky, kteří mají problémy s dětmi, zejména kvůli drogám. Utíkají se k němu nemocní a lidé, kteří ztratili práci. Modlíme se k Nejsvětější Panně, která rozvazuje i ten poslední uzlík. Jako brána k nebi, která rozvazuje uzly duší v očistci.“

Skladem

Popis

Polyresinová soška inspirovaná obrazem Panny Marie rozvazující uzly, kolorovaná 13 cm.