Dárkový obraz rámovaný, zasklený – “Ikona Panna Maria ustavičné pomoci”

1.399,00  vč. DPH

Obraz Panny Marie, Matky ustavičné pomoci, který spocházejí z 15. století se lidé oblíbili pro jeho spojení se smutkem a bolestí, které sami často prožívali. Matka ustavičné pomoci je uctívána po celém světě.

Co je na obrazu? Boží Matka, která pravou rukou ukazuje na Dítě Ježíše – Vykupitele člověka. Tajemná řecká písmena při hlavách svatých osob naznačují, že je zde znázorněno druhé zvěstování. Archandělé Michal a Gabriel ukazují Božskému Dítěti (obličej prozrazuje již zralého chlapce), což ho čeká, až vyroste, a oznamují svaté Panně: “Budeš Matkou bolestnou”. Dítě, jakoby před chvílí odvracujíce tvář od kopí a houby, vidí přicházet archanděla Gabriela s křížem. Z lidského strachu před vizí budoucího utrpení Ježíš hledá pomoc u své Matky. Přivine se k ní, až se mu uvolní sandálky a chytá se její pravé ruky. Matka, cítící se Synem, dívá před sebe, dívá na všechny lidi, kteří jdou za Ježíšem a nesou svůj kříž. Z  tváře Madony lze vyčíst hluboký smutek, utrpení, ale i obětavou lásku. Je to tvář Matky Vykupitele, která má v péči své Dítě i každého člověka.

Na ikonách vyprávějí i barvy a různé symboly. Obraz má zlaté pozadí, což znamená stálost, nezaměnitelnosti nebe, případně Ducha Svatého. Červená barva šatů Ženy je symbol lásky a plášť modré barvy je znamením víry. Žena je celá zahalena vírou; je tou, která ke všem Božím plánům vyslovuje svůj souhlas víry. Dítě má zelené šaty, což v řeči barev znamená božství. Hnědý plášť odkazuje na spojitost se zemí – Ježíš je Bohočlověk. On, Bůh, přijal přirozenost člověka. Uvolněný sandálek může znázorňovat důstojnost Marie, která byla “hodna zavazovat mu řemínky na obuvi”. Písmena nad postavami jsou iniciály jmen – nahoru Matky Boží a dolů Ježíše Krista.

Skladem

Popis

Překrásný obraz, vysoká kvalita tisku i barev v dekorativním rámu: vnitřní vyšší rámeček s efektem zlaté patiny, širší okraj světlé dřevo. Zarámováno a zaskleno v české dílně, perfektní řemeslné zpracování.

Rozměr obrazu včetně rámu 37 x 47 cm.