Svatý Dominik – obraz na dřevě

129,00 599,00  vč. DPH

Dominik pocházel z rytířské rodiny a tak měl vzdělání. Zalíbila se mu chudoba a pomoc bližním v nouzi. Údajně se nabídl jako náhrada za hocha prodaného do otroctví a dojatý otrokář pak propustil oba dva. Stal se knězem. Zamýšlel se nad neúspěchy cisterciáckých mnichů, pověřených misijním působením mezi bludaři: proč valdénci a albígenci byli se svými pomýlenými naukami mezi lidem úspěšnější? Naznal, že albígenci vzbuzovali úctu životem podle přísných mravních zásad a obojí pomýlení kazatelé vynikali v prostotě. Život katolických hlasatelů však neodpovídal evangeliu, které přišli prezentovat. Dominik viděl v přepychovém životě katolických kazatelů protiřečení a pokrytectví. Sám šel tedy, společně s biskupem Diegem příkladem a započali život nejchudších kazatelů. Pohybovali se pouze pěšky a slovy i příkladem zapalovali srdce. Dominik, formovaný modlitbami a tvrdým pokáním, byl ke všem plný lásky, proto houfně obracel albigence a byl přirovnáván k hořící pochodni. Dominik založil řád kazatelů, v němž se pojila teologická učenost s ideálem apoštolských mnichů, a přijal sliby prvních členů.

Zjevila se mu Panna Maria a vyzvala ho k novému způsobu modlitby (označené zprvu za Mariin žaltář, později, s přirovnáním Zdrávasů k duchovním květům coby růžím pro Marii, dostala název růženec).

Patron: dominikánů, krejčích; vzýván proti krupobití

Popis

Kvalitně zpracovaný obraz na dřevě s celoplošně lakovaným povrchem. Na zadní straně je dírka k zavěšení, dodán bude v ochranné snímatelné folii.

Nákupem podpoříte abstinující lidi s drogovou minulostí, kteří se snaží o návrat do společnosti a běžného života a kteří se podíleli na její výrobě.

Obrazy a ikony na dřevě jsou vyráběny ve velikostech

A (cca  8 x 10 cm)
B (cca 10 x 14 cm)
C (cca 16 x 20 cm)
D (cca 20 x 30 cm)
E (cca 28 x 40 cm)
Mini – magnet (4 x 6 cm)

Pokud není velikost o kterou máte zájem skladem, lze objednat.

Další informace

Hmotnost -
Rozměry -
Velikost ikon

A cca. 8 x 10 cm, B cca. 10 x 14 cm, C cca. 16 x 20 cm, D cca. 20 x 30 cm, E cca. 28 x 40 cm, F MINI s magnetem cca. 6 x 4 cm

Materiál

dřevěný podklad MDF