Katalogové číslo: 181016/7 Kategorie: ,

Křestní rouška čtvercová obšívaná, modro zlatá výšivka vzor Holubička

219,00  vč. DPH

Krásná rouška o velikosti 24 x 24 cm s překrásnou, jemnou výšivkou s textem: Památka na svatý křest.

Skladem

Popis

Krásná křestní rouška symetricky čtvercového tvaru, rozměr 24 x 24 cm.

Originální výšivka s motivem holubice Ducha svatého.

V křesťanství je křest jednou ze svátostí a představuje očištění od hříchů a sjednocení věřícího s Kristem. Počátky křesťanské praxe křtít sahají k osobě Jana Křtitele, který podle Nového zákona pokřtil Ježíše v řece Jordánu. Křesťané křtí v závislosti na tradici pokropením, politím nebo plným ponořením do vody.

„V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. Vtom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“ Marek 1:9-11

Křestní rouška – je bílá rouška (dítě) nebo bílý šál (dospělý), nebo je rovněž vhodná bílá košilka (u dospělého plátěná košile); křestní bílé roucho je symbolem důstojnosti a čistoty člověka. Ono symbolické bílé roucho má nově pokřtěný nosit bez poskvrny celým svým životem.  Křestní rouška zůstává křtěnci nebo kmotrovi (dle místních nebo rodinných zvyklostí.)