Svatý Lukáš evagelista – obraz na dřevě

119,00 599,00  vč. DPH

Vystudoval lékařství a nakonec se ukázal jako schopný spisovatel a znalec lidí s velkou  citlivostí. Ke křesťanství jej přivedli křesťané ze židovství. Roku 50-51 se připojil k Pavlovi v Troadě (byl s ním na druhé apoštolské cestě) a podle některých úsudků ho provázel do konce jeho života. Jako společník apoštola Pavla se setkal i s dalšími apoštoly a sesbíral a sepsal svědectví o Ježíši Kristu.

Nejznámějším se Lukáš stal sepsáním evangelia a Skutků apoštolů. Italský básník Dante označil jeho evangelium za nejkrásnější knihu světa. Lukáš v něm krásně ukazuje milosrdnou lásku Spasitele ke všem lidem, zdůrazňuje, že Ježíš přišel nejen pro Židy, ale i pro pohany a především pro hříšníky, pro lidi, kteří se vzdálili Božímu řádu. Ústřední myšlenku Lukášova evangelia vidíme ve větě: „Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co by zahynulo.“ (Lk 19,10) Jeho spis bývá nazýván evangeliem milosrdenství, Ducha svatého, žen a chvalozpěvů.

Patron: lékařů, lékárníků, chirurgů, knihařů, spisovatelů, krajkářek, malířů, sklářských výtvarníků, sochařů a křesťanských umělců všeobecně, právníků, řezníků, zlatníků

 

Popis

Kvalitně zpracovaný obraz na dřevě s celoplošně lakovaným povrchem. Na zadní straně je dírka k zavěšení, dodán bude v ochranné snímatelné folii.

Nákupem podpoříte abstinující lidi s drogovou minulostí, kteří se snaží o návrat do společnosti a běžného života a kteří se podíleli na její výrobě.

Obrazy a ikony na dřevě jsou vyráběny ve velikostech

A (cca  8 x 10 cm)
B (cca 10 x 14 cm)
C (cca 16 x 20 cm)
D (cca 20 x 30 cm)
E (cca 28 x 40 cm)
Mini – magnet (4 x 6 cm)

Pokud není velikost o kterou máte zájem skladem, lze objednat.

Další informace

Hmotnost -
Rozměry -
Velikost ikon

A cca. 8 x 10 cm, B cca. 10 x 14 cm, C cca. 16 x 20 cm, D cca. 20 x 30 cm, E cca. 28 x 40 cm, F MINI s magnetem cca. 6 x 4 cm

Materiál

dřevěný podklad MDF