Svatý Norbert z Xanten – obraz na dřevě

90,00 599,00  vč. DPH

Jelikož patřil ke šlechtickému rodu, dostal přístup ke vzdělání. Uměl řečnit, což uplatnil v diplomacii ve službách císaře Jindřicha V. V roce 1115 prý cestoval na koni a přitom ho v bouřce omráčil blesk. To, že se probral, vnímal jako Boží výzvu k dokonalému obrácení. Na výzvu reagoval tak, že se zřekl světského pohodlí a odešel do benediktinského kláštera sv. Michaela v Siegburgu, kde činil pokání a později přijal kněžské svěcení. Norbert žil tři roky v odloučení, s hlubokou úctou k eucharistii a získával formaci pro nastávající apoštolát. Založil nový řád řeholních kanovníků – Premonstrátů. Stanovy převzali od sv. Augustina, který se podle legendy měl Norbertovi zjevit. Řád se zaměřil na co nejdokonalejší pastýřské služby ve farnostech s důrazem na důstojné slavení bohoslužeb.

Podle nejstaršího životopisu přišla jedna žena za Norbertem pro radu kvůli neplodnosti. Norbert ji předpověděl brzké narození syna a pak i dalších dětí, což se vyplnilo. S tímto příběhem souvisí vzývání sv. Noberta s prosbou o jeho přímluvu za matky očekávající narození dítěte.

Jako horlivý arcibiskup podporoval šíření evangelia ve východních krajích, kde ještě křesťanství nebylo zakořeněné.

Patronem: Čech; premonstrátů; vzýván jako pomocník pro dobrý porod

Popis

Kvalitně zpracovaný obraz na dřevě s celoplošně lakovaným povrchem. Na zadní straně je dírka k zavěšení, dodán bude v ochranné snímatelné folii.

Nákupem podpoříte abstinující lidi s drogovou minulostí, kteří se snaží o návrat do společnosti a běžného života a kteří se podíleli na její výrobě.

Obrazy a ikony na dřevě jsou vyráběny ve velikostech

A (cca  8 x 10 cm)
B (cca 10 x 14 cm)
C (cca 16 x 20 cm)
D (cca 20 x 30 cm)
E (cca 28 x 40 cm)
Mini – magnet (4 x 6 cm)

Pokud není velikost o kterou máte zájem skladem, lze objednat.

Další informace

Hmotnost -
Rozměry -
Velikost ikon

A cca. 8 x 10 cm, B cca. 10 x 14 cm, C cca. 16 x 20 cm, D cca. 20 x 30 cm, E cca. 28 x 40 cm, F MINI s magnetem cca. 6 x 4 cm

Materiál

dřevěný podklad MDF